Stredné školy prechádzajú od 12.10. 2020 do odvolania na dištančné vzdelávanie

Stredné školy prechádzajú od 12.10. 2020 do odvolania na dištančné vzdelávanie

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.

Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ SR riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce oznamuje, že od pondelka 12. 10. 2020 bude až do odvolania prebiehať dištančné vyučovanie vo všetkých triedach 1. až 4. ročníka podľa platného rozvrhu hodín.

Interné pokyny k priebehu a realizácii dištančného vzdelávania dostanú žiaci cez školský informačný kanál Edupage. Sledujte prosím informácie, ktoré budú zverejňované na EduPage a web stránke školy.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triednych učiteľov.

 

11.10.2020                                                    Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy

 

Rozhodnutie_ministra_12-10-2020

viac: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/