Aktualizácia manuálu opatrení pre stredné školy

Aktualizácia manuálu opatrení pre stredné školy

Manuál opatrení pre stredné školy (aktualizácia 15.11.2020)

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení. (www.minedu.sk)

Manuál je rozpracovaný do interného pokynu riaditeľky školy č. 9/2020, ktorý upravuje postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v Gymnáziu Pavla Horova v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadneho prerušenia vyučovania. Vyučovanie prebieha dištančnou formou.

12.11.2020 Manuál pre stredné školy  platný od 16/11/2020

Rozhodnutie ministra s platnosťou od 16_11_2020_

Rozhodnutie MŠ z 23_10-2020 konsolidované znenie

 

________________________________________________________________________________________________

12.10.2020 Manuál pre stredné školy 12.10.2020  (neaktuálny)

Čo mám robiť ak som COVID19  pozitívny 

Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19

Rozhodnutie ministra o dištančnom vzdelávaní


30.9.2020 Manuál pre stredné školy (neaktuálny)

30.9.2020  Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Príloha 1: Podmienky vstupu do školy

Príloha 2: Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti

Príloha 3: Vyhlásenie zamestnanca

Príloha 4: Vyhlásenie zákonného zástupcu resp. plnoletého žiaka

Príloha 5: Často kladené otázky

Príloha 5: Opatrenia_rúška_UVZSR_29_09

Príloha 6: semafor