Deň študentstva 2020

Deň študentstva 2020

Príhovor riaditeľky školy študentom nášho gymnázia Deň študentstva 2020

Pozdrav GPH našim prvákom