Triedne aktívy ZRPŠ

Triedne aktívy ZRPŠ

Vážení rodičia,

aj keď sa nachádzame v čase protipandemických opatrení a osobné stretnutia sú značne obmedzené a presunuté do virtuálneho priestoru, tak aj my, rešpektujúc nariadenia, prispôsobujeme chod školy súčasnej situácii. Nechceme však stratiť kontakt s Vami, a preto neupúšťame od zabehnutých aktivít, ako je rodičovské združenie. Zároveň oznamujeme, že od 30.11.2020 pokračuje vyučovanie na Gymnáziu Pavla Horova dištančnou formou. 

Pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia online cez platformu MS Teams dňa 3.12.2020 o 16,30 hod. Triedny učiteľ Vám pošle do 1.12.2020 (utorok) osobitný link pre Vašu triedu, pomocou ktorého sa na rodičovské združenie pripojíte.

Program rodičovského združenia:
1. Informácie o aktivitách školy za 1.štvrťrok školského roka 2020/2021
2. Informácie o priebehu dištančného vzdelávania
3. Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov za 1.štvrťrok školského roka 2020/2021
4. Rôzne
5. Záver

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy