Výsledky krajského kola súťaže ZENIT

Výsledky krajského kola súťaže ZENIT

Výsledky krajského kola súťaže Zenit v programovaní

Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

Organizuje sa v 3 kolách. Školské kolo sa uskutočnilo 27.10.2020. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a na našej škole online formou riešilli úlohy títo žiaci:

Norbert Riebesam (I.A)

Svätoslav Holonič, Jakub Pittner, Radoslav Harbuľák, Matej Rovder, Vladimír Jančár, Pavol Vaľo (II.A)

Stela Zummerová (III.D), Ľubomír Jurčišin Michal Tkáčik, Štefan Mlynár, Maroš Pavlík, Martin Mackovič (III.A)

Pavol Biačko, Miroslav Patlevič, Daniel Moško, Boris Savov, Juraj Ščerbák, Sebastián Kala (IV.A)

Do krajského kola postúpili z každej kategórie 2 žiaci.

Výsledky krajského kola

Kategória A – 1. a 2. ročník:

9.miesto Matej Rovder  – 64bodov –  5 vyriešených príkladov (30. miesto v celoslovenskom meradle)

11.miesto Vladko Jančár-  45 bodov  –  3 vyriešené príklady (43. miesto v celoslovenskom meradle)

Kategória B – 3. a 4. ročník:

3.miesto Michal Tkáčik – 129 bodov   –   6 vyriešených príkladov (21. miesto v celoslovenskom rebríčku)

10.miesto Pavol Biačko – 57 bodov    –   4 vyriešené príklady (81. miesto v celoslovenskom rebríčku)

Podrobnejšie na https://zenit.ksp.sk/results/zenit20kk/KE/all/A

Súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v štúdiu informatiky.