Zelený certifikát

Zelený certifikát

Naša škola sa zapojila v školskom roku 2019/2020 do projektu ElektroOdpad – Dopad 2 na zber elektroodpadu. Počas jeho realizácie sme vyzbierali 967 kg elektroodpadu a získali sme zelený certifikát.  Ako bonus k certifikátu sme obdržali v októbri 2020 Logo Zelený certifikát 2019.  Sme radi, že sme aj touto cestou prispeli k šíreniu myšlienky ochrany životného prostredia pomocou správneho triedenia elektroodpadu a jeho ekologickej recyklácie.

Projekt koordinoval náš bývalý kolega Mgr. Rudolf Holodňák.

.

Viac informácií o projekte nájdete v tejto správe >>>>