Informácie k dotazníkovému prieskumu pre nástup žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie

Informácie k dotazníkovému prieskumu pre nástup žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

situácia v šírení COVID-19 sa každým dňom mení a my všetci sa tomu prispôsobujeme. Ako vyplynulo aj z Vašich vyjadrení na triednych aktívoch, všetci máme eminentný záujem vrátiť žiakov do školských lavíc, teda prejsť na prezenčnú formu výučby.
Vianočné prázdniny sú v termíne od 21.12.2020 do 8.1.2021 a návrat do škôl je 11. január 2021.

Ministerstvo školstva 17.12.2020 zverejnilo manuál „Návrat do škôl 2021“, zverejnený na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/.

Návrat do škôl _ Manuál

Materiál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

V zmysle manuálu  sa v dňoch 17.-20.12.2020 uskutoční dotazníkový prieskum pre nástup žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie formou hlasovania cez školský Edupage. O výsledkoch realizovaného dotazníkového prieskumu budeme informovať žiakov i zákonných zástupcov prostredníctvom Edupage školy.

V zmysle manuálu „Návrat do škôl 2021“ zriaďovateľ školy/školského zariadenia nahlási do 21. 12. 2020 do 14:00 prostredníctvom formulára „Formulár na indikatívne zisťovanie záujmu o dodanie množstva potrebných antigénových testov na testovanie na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 počet záujemcov o testovanie a miesto testovania za svoje školy a školské zariadenia tak, aby príslušné okresné úrady zabezpečili pre testovacie odberové miesto (MOM) dostatok antigénových testov. Indikatívne zistenie záujmu o testovanie, je potrebné z dôvodu plynulého zabezpečenia logistiky a distribúcie antigénových testov zo strany Ministerstva vnútra SR.

Aj Váš kladný postoj k navrhovanému riešeniu zvýši úspešnosť návratu žiakov do školských lavíc. Viac na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

O ďalších krokoch Vás budeme včas informovať.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy