Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Vážení rodičia, milí žiaci,

opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov a prianí.

V dušiach  sa nám rozhostí krásny pocit, na stole zavonia kapustnica, či iné dobroty a Štedrý večer zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.

Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre našu veľkú rodinu Gymnázia Pavla Horova.

Dovoľte mi, poďakovať sa Vám, vážení rodičia, za prejavenú dôveru, podporu, pomoc a spoluprácu v kalendárnom roku 2020, za Vaše pozitívne ohlasy či Vaše konštruktívne pripomienky k priebehu  dištančného vzdelávania, ktoré nás posúvajú vpred.

Vám, milí naši žiaci, ďakujeme za to, že v tomto neľahkom období zodpovedne pristupujete k štúdiu, reprezentujete našu školu v rôznych súťažiach. Tešíme sa, že to všetko spolu zvládame 🙂

Čo Vám želám do nastávajúcich krásnych Vianočných dní?

Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.

Prajeme Vám pokojné Vianoce a šťastný, úspešný, no hlavne zdravší nový rok 2021 🙂

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy

 

Zdravica – Vianoce 2020