Aktuálny oznam

Aktuálny oznam

Žiaci stredných škôl pokračujú od 25. januára 2021 aj naďalej vo vzdelávaní dištančnou formou.
Klasifikáciu za 1. polrok uzatvoríme štandardne k 31. januáru 2021. Klasifikačná porada za 1. polrok sa uskutoční 27. januára 2021.

Usmernenie k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok 2020_2021

Na webovej stránke mesta Michalovce sa môžete objednať na celoplošné skríningové testovanie v dňoch 23. – 24. januára 2021 v čase od 8.00 do 18.00 hod., aby ste sa vyhli čakaniu v rade: https://www.michalovce.sk/sk/aktualita/objednajte-sa-na-vikendove-testovanie

Na základe našich doterajších informácií by mal Covid automat začať fungovať od 8. februára 2021.

O ďalších skutočnostiach Vás budeme priebežne informovať.

Vyhláška_1314_UVZ-SR_vstup-do-priestorov -platná-od-27.1.2021