Stredná škola pre teba

Stredná škola pre teba

Máte doma deviataka? Ako vyberať strednú školu pre vaše dieťa? 

Výber strednej školy v dnešnej dobe  je možno náročnejší hlavne kvôli tomu, že rodičia musia  rešpektovať záujmy svojich detí a tiež možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Niekedy je veľmi náročné skĺbiť tieto dve skutočnosti.

Schopnosti sú jednými z dôležitých kritérií, ktoré musíme vziať do úvahy pri výbere budúceho povolania. Pri rozhodovaní by mali deviataci začať otázkou, akú úroveň kvalifikácie by chcel dosiahnuť. Ukazovateľom výberu môže by aj školský prospech.

Je zároveň dôležité, aby sme deviatakov viedli k tomu, aby si správne uvedomovali svoje osobnostné predpoklady na štúdium. K nim určite patria: schopnosť komunikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme, kultivovaný prejav a vystupovanie, schopnosť zaobchádzať s ľuďmi, schopnosť empatie, trpezlivosť, taktnosť, ohľaduplnosť a i.

Je dobré, ak má rodič i dieťa prehľad o všetkých stredných školách v regióne,  ktoré pripadajú do úvahy. Prakticky všetky stredné školy už v súčasnosti majú internetovú stránku, kde môžete získať informácie o škole. Pri výbere vám určite pomôže aj najnovšia portál KSK o stredných školách, ktorú nájdete na stránke https://www.strednapreteba.sk/

Chceš študovať na gymnáziu? Študuj u nás 🙂 str. 31-32 Gymnázium Pavla Horova

Nepodceňujte ani plánovaný počet prijatých a hlásiacich sa žiakov. Tieto údaje nájdete na internetových stránkach školských výpočtových stredísk podľa regiónov.  Informácie o záujmoch stredných škôl, o možnostiach štúdia podľa odborov aj o kritériách prijatia nájdete na https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Tak čo, milí deviataci, už ste rozhodnutí, alebo ste ešte zvažujete? Na vaše otázky radi zodpovieme:  osobne pani riaditeľka (0911970448), kariérová poradkzňa Mgr. E. Dudášová (056/6423097), resp. mailom gph@gphmi.sk, dudasova@gphmi.sk.

Tešíme sa Vás!