Matematický B-Day 2021

Matematický B-Day 2021

Medzinárodná matematická súťaž tímov Matematický B-Day sa konala aj v tomto školskom roku. Vo štvrtok 4.2. 2021 sa do jedenásteho ročníka tejto súťaže zapojilo 20 žiakov našej školy, ktorí súťažili v piatich tímoch. Súťaž sa uskutočňuje na základe spolupráce Fakulty prírodných vied UKF v Nitre s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS.

V Holandsku, Nemecku a Belgicku má táto súťaž už niekoľkoročnú tradíciu. Jeden z hlavných cieľov projektu PRIMAS je vytváranie prostredia bádateľsky orientovaného edukačného procesu (inquiry-based learning) a realizovanie aktivít vhodných na implementáciu tohto objavného vyučovania matematiky. Po vyhodnotení výstupných prác všetkých tímov budú v priebehu marca zverejnené výsledky tejto súťaže.

Koordinuje PaedDr. Ľubomír Hajdanka

Viac na: http://www.primas.ukf.sk/bday.html