Pozvánka na rodičovské združenie

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia online cez platformu MS Teams dňa 18.02.2021 o 16,30 hod.

Triedny učiteľ Vám pošle do 16.02.2021 (utorok) osobitný link pre Vašu triedu, pomocou ktorého sa na rodičovské združenie pripojíte.

Program rodičovského združenia:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk. roka 2020/2021 (triedny učiteľ)
3. 2% z dane
4. Čerpanie finančných prostriedkov RZ
5. Rôzne (aktuálne problémy, DOD GPH, maturita 2021, voľba predmetov pre 3. a 4. ročník a i.)
6. Záver

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Mgr. Vladimír Liščík, tajomník RZ a vedenie školy