Úspechy našich žiakov na krajských kolách predmetových olympiád

Úspechy našich žiakov na krajských kolách predmetových olympiád

Úspešný marec 2021

BIOLÓGIA

Výsledky krajského kola biologickej olympiády, kategória B

  1. miesto – Matej Rovder II.A,
  2. miesto – Martin Ivan II. B

Výsledky krajského kola biologickej olympiády, kategória A

5.miesto – Kristína Korpa-Janová IV.B

Zdroj: https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/55.%20ročn%C3%ADk%202020-2021/kk/kategória%20b/vl%20kk%20bio%20b%20ke%2021.pdf

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/55.%20ročn%C3%ADk%202020-2021/kk/kategória%20a/vl%20kk%20bio%20a%20ke%2021.pdf

RUSKÝ JAZYK

Výsledky krajského kola Olympiády v ruskom jazyku:

6. miesto – Jaroslav Gomboš (1.E) kat. B1

1. miesto – Peter Ondrik (1.D) kat.B2

1. miesto – Valentín Takáč (IV. F) kat.B3

FYZIKA 

Výsledky krajského kola fyzikálnej olympiády kat. A:

6. miesto – Matúš Jakuboc (III.E)

9. miesto – Natália Kalinová (III. B)

10.miesto – Juraj Pavolko (II.B )

BIOLÓGIA

Výsledky krajského kola biologickej olympiády kat. A/projektová časť:

2. miesto – Petra Makšimová (III.B), Zimné sčítanie vodného vtáctva na vybraných úsekoch rieky Ondavy,

3. miesto – Lenka Luteranová (III. B), Rozmnožovanie bojovnice pestrej v umelých podmienkach,

Zdroj: https://rcm.sk/wp-content/uploads/2021/03/Výsledková-listina-KK-BiO-A-verejná.pdf.

Výsledky krajského kola biologickej olympiády kat. B/projektová časť:

1.  miesto – Ján Uchaľ (I.B), Nadmerné osvetlenie a jeho vplyv na organizmus,

3. miesto – Anna Hoptajová (II. F), Dopad činnosti Chemka Strážske na životné prostredie a zdravie človeka,

Zdroj: https://rcm.sk/wp-content/uploads/2021/03/Výsledková-listina-KK-BiO-B-verejná.pdf.

 

INFORMATIKA 

Michal Tkáčik (III.A) – postup do celoštátneho kola Olympiády v informatike, ktorá sa uskutoční 25. – 26. 3. 2021.

K umiestneniu blahoželáme a ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy.