Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna:

V súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z. z. riaditeľka Gymnázia Pavla Horova udeľuje v dňoch

                                                            03. 05. 2021 (pondelok) a 10. 05. 2021 (pondelok) riaditeľské voľno

pre žiakov 1. až 4. ročníka Gymnázia Pavla Horova z organizačných dôvodov (prijímacie skúšky do 1. ročníka).