MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT (aktualizácia 7.5.2021)

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT (aktualizácia 7.5.2021)

Podľa regionálneho COVID automatu platného od 26.apríla 2021 sa škola sa riadi aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky, ktoré nájdete prehľadne spracované na odkazoch:  10509_0415_infografiky, Návrat do škôl 3_5_2021

Škola sa naďalej riadi manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ , 

Aktuálne informácie: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/

Podmienky vstupu do prevádzok, zamestnania podľa COVID automatu nájdete TU aktualizácia_30-4-2021

V týždni od 26.04. 2021 je okres Michalovce červený, organizácia vyučovacieho procesu: 4. ročník prezenčné štúdium, 1. – 3. ročník dištančne. 

Od 10.05.2021 je okres Michalovce ružový, organizácia vyučovacieho procesu: všetky ročníky prezenčne 

 

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021. Vyhláška UVZ_ 200_2021 z 30_04_2021

Prílohy:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_plnoletý žiak,

Vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ_neplnoletý žiak