Záver školského roka 2020/2021, príhovor predsedu KSK

Záver školského roka 2020/2021, príhovor predsedu KSK

V závere školského roka 2020/2021 sa prihovára predseda KSK, Ing. Rastislav Trnka:

čítajte: Príhovor predsedu KSK_Koniec šk. roka 2020_2021

Vážení kolegovia, milí žiaci!

Na pomyselnej časovej osi, tvorenej 1. septembrom ako začiatkom a 30. júnom ako koncom školského roka, sme sa dostali do jej predposledného bodu. Dnes vám vaši triedni učitelia odovzdajú vysvedčenia.

V  2. polroku šk. roku 2020/2021 na škole študovalo 629 žiakov, z toho 329 dievčat. S vyznamenaním skončilo 64,7 % žiakov, prospelo veľmi dobre 25,1 %, prospelo 9,7 %.

Chceme poďakovať a oceniť tých žiakov, ktorý okrem dosahovania študijných výsledkov šírili aj dobré meno našej školy formou vynikajúcich výsledkov v predmetových olympiádach, rôznych súťažiach a aktívnou účasťou na mnohých kultúrno-spoločenských akciách. Preto na návrh pedagogickej rady dnes oceňujeme pochvalou riaditeľky školy 57 žiakov 1 .- 3. ročníka GPH.

Končí sa školský rok 2020/2021 a my vieme s čím sme spokojní a čo chceme zlepšovať.

Nás všetkých – učiteľov, žiakov i rodičov uplynulých desať mesiacov čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2020/2021 svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života.

Milí kolegovia,

chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne ňou nabíja. Okrem  zákonov, poučiek, pravidiel a letopočtov učíme našich žiakov ľudskosti, humanizmu, obetavosti, slušnosti a spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadili iba počítače, ale aj srdce a rozum v symbióze. Učme sa láskavosti, nezištnosti, ochrane slabších a odkázaných a v neposlednom rade ochrane všetkého živého okolo nás. Viem, že je to beh na dlhé trate, kde nie sú výsledky okamžite viditeľné, ale každý kilometer, hoc aj maratónskeho behu, sa začína tým povestným prvým krokom, ktorý robíme každý deň zas a znova.

Vážení učitelia, ďakujem vám za vašu obetavú prácu, počas celého uplynulého školského roka a zároveň vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho.

Milí žiaci,

máte pred sebou dva mesiace krásnych prázdnin. Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, získali nové zážitky, skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré vás obohatia a posunú vpred.

Želám teda nám všetkým slnečné lúče, dni plné oddychu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, a v septembri dovidenia! Pekné prázdniny všetkým!

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy