Obhajoby ročníkových prác Modulu 5

Obhajoby ročníkových prác Modulu 5

V dňoch 14.6 – 16.6.2021 sa v rámci projektového týždňa školy uskutočnili obhajoby ročníkových prác študentov prírodovedného zamerania (Modulu 5)  2.B a 2.D triedy.

Spolu svoje práce úspešne obhájilo 35 žiakov.

Ročníkové práce II.B 2021

Ročníkové práce II.D 2021

Celé dva dni sa niesli v príjemnej  pracovnej atmosfére. Práce dosahovali vysokú odbornosť. Študenti milo prekvapili svojimi argumentačnými a prezentačnými schopnosťami jednak svojich odborných konzultantov ako aj oponentov ročníkových prác. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v závere bolo komisiou ocenených 10 žiakov oboch tried. Svojich starších spolužiakov si prišli vypočuť  aj žiaci prvého ročníka s prírodovedným zameraním. Veríme, že sa nám ich podarilo motivovať a o rok v tomto čase budeme znova hrdí na  našich študentov.