Poďakovanie za 41 rokov práce v škole

Poďakovanie za 41 rokov práce v škole

“Sme tým, čo vieme. Šťastie v pracovnom živote úzko súvisí s vedomím zmysluplnosti a prospešnosti našej činnosti. K tomuto všetkému nás predurčujú práve naše zručnosti.”

Dnes sa oficiálne pracovne lúčime s Ľudmilou Halasovou, našou hlavnou kuchárkou, ktorá na našej škole pracuje od roku 1979. Veru, 41 rokov na tom istom pracovisku, to už naozaj niečo znamená!  Kto už len bude vedieť, koľko knedlíkov komu? Kto nemá rád buchty s makom? 😉

Tak sme si dnes spolu trošku v riaditeľni zaspomínali a ako sa pri správnom odchode do dôchodku patrí i poplakali.

Milka, ďakujeme Vám za všetko. Želáme Vám, aby ste chvíle dôchodku užili v plnom zdraví a s úsmevom na tvári.