Ohliadnutie sa za školským rokom 2020/2021

Ohliadnutie sa za školským rokom 2020/2021

V rekapituácii prinášame poohliadnutie sa za najdôležitejšími udalosťami počas školského roka 2020/2021.