Aktuálne zmeny !!!

Aktuálne zmeny !!!

9. 9. 2021 – Zverejnenie aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva  skolsky-semafor_2021-2022_v1-2

Dĺžka karantény:

  • Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
  • Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Informácie k používaniu antigénových samotestov na prítomnosť COVID-19:

navod-na-pouzitie-samodiagnostickeho-testu

sprievodca-pre-samotestovanie-na-pritomnost-COVID19

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je dostupná na tomto odkaze.