Diamantová cena DofE odštartovaná

Diamantová cena DofE odštartovaná

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do 2. ročníka programu Diamantová cena DofE, ktorý odštartoval 27.9.2021 úvodnými školeniami.

Diamantová cena je program postavený na princípoch a hodnotách DofE, ktorý je zameraný na rozvoj manažérskych a komunikačných zručností manažmentu škôl (riaditeľov a koordinátorov DofE).

Program Diamantová cena DofE je unikátny, pretože vytvára a skvalitňuje medzisektorovú spoluprácu – verejná správa, biznis a neziskový sektor.

Diamantová cena DofE zahŕňa:

  1. Inšpiratívne moduly/workshopy na témy Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Fundraising, Wellbeing
  2. Individuálna pomoc Expertného mentora z biznisu – lídra z biznisu, ktorý má skúsenosti s vedením tímov a projektov
  3. Networking a podpora v Learning circles
  4. Prepojenie a spolupráca so svojou VÚC

Úspešní absolventi získajú Diamantové ocenenie a stanú sa členmi Diamantového klubu DofE.

Chceme robiť veci lepšie 🙂