Informácia o diétnom stravovaní v školskej jedálni

Informácia o diétnom stravovaní v školskej jedálni

Oznam

Naša škola v školskom roku 2021/2022 nebude poskytovať diétne stravovanie z dôvodu veľmi nízkeho záujmu žiakov.

 

Vlasta Pavlová, vedúca školskej jedálne