Nové LEGO® Education SPIKE™ Prime sety

Nové LEGO® Education SPIKE™ Prime sety

V rámci reflektovania na výzvu pre stredné školy KSK „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“ vyhlásenej ako súčasť projektu SKHU IT EDUCATION v rámci Programu spolupráce Interreg SK-HU Slovensko-Maďarsko sme získali 7 edukatívnych LEGO® Education SPIKE™ Prime setov na obdobie 3 rokov vrátane zaškolenia minimálne jedného odborného garanta z radov pedagogických zamestnancov.

Lego sety prispejú k oživeniu výučby a skvalitneniu vzdelávania žiakov v oblasti IT.

RNDr. Mária Spišáková, PhD. (koordinátorka projektu)

EZÚS Via Carpatia, ďakujeme 🙂