Stretnutie s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Stretnutie s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Dňa 23.9.2021 sa na našej škole uskutočnilo prvé stretnutie so zástupcami firmy Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorá sa zameriava na informačné a komunikačné technológie a na trhu práce sa vyskytuje od roku 2006. K dnešnému dňu zamestnáva okolo štyritisíc pracovníkov z rôznych odvetví. Svoje miesto vo funkčnom a širokouhlom prostredí firmy nachádzajú ľudia s vysokoškolským titulom, ale aj čerství maturanti zo stredných škôl. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia prijímajú do svojich radov mnoho mladých, iniciatívnych ľudí s víziami a túžbou po spoznávaní a vzdelaní, vytvárajú mnoho príležitostí a vhodné štartovacie podmienky prostredníctvom vzdelávacích kurzov či školení. Firma ponúka okrem iného aj možnosť vycestovania do mnohých svetových miest formou niekoľkomesačnej zahraničnej stáže.
Študenti nášho gymnázia, ktorí majú chuť a znalosť nemeckého jazyka na úrovni minimálne B1 a informatické znalosti aspoň na používateľskej úrovni, majú už teraz možnosť prihlásiť sa na brigády alebo stáže. Zároveň po skončení strednej školy Deutsche Telekom IT Solutions ponúka kariérny rast, flexibilitu pracovného času, množstvo benefitov, napr. zdravotná starostlivosť, finančné bonusy a i. Naši študenti mali pri dnešných prezentácich možnosť zúčastniť sa kvízu na Kahoot a dvaja z nich, Matej Rovder z 3.A a Adam Haluška zo 4.A, každý z jednej prezenčnej skupiny, mali možnosť vyhrať zaujímavú vecnú cenu.