READYCON

Trh práce sa aktívne mení.

Informatizácia, digitalizácia, robotizácia či vplyv umelej inteligencie do mnohých oblastí prinášajú zmeny každý deň a budúcnosť rovnako ako sľubuje nové povolania, viaceré pravdepodobne aj vezme. Je dôležité si uvedomovať mnohé dopady zmien, ktoré prináša pokrok a inovácia, a snažiť sa im adaptovať a prispôsobovať. Je dosť pravdepodobné, že zamestnanie, ktoré budete vykonávať o 10 – 15 rokov, dnes ešte nejestvuje.

Dňa 27. októbra sa štvrtáci nášho gymnázia zúčastnili celodennej konferencie READYCON pod záštitou IT Systems. Išlo o prednášky mnohých zaujímavých hostí s inšpiratívnymi príbehmi, ktorí mali ukázať a priblížiť maturantom budúcnosť trhu práce. Snažili sa predstaviť hlavné vlastnosti, ktorými by mal oplývať moderný človek, aby sa dokázal zamestnať a prinášať do svojej práce čo najviac – kritické myslenie, tímovosť, nápaditosť, adaptabilitu a iné. Medzi hosťami boli napríklad Ester Brym pracujúca v Netflixe, Matúš Čičvara s prednáškou o duálnom vzdelávaní či Martina Sokolíková z Googlu. Po všeobecnom úvode nasledovali rečnícke panely z rôznych oblastí – obchodnej, elektrotechnickej, strojárskej, zdravotníckej, stavebnej a informačnej sféry. Naši študenti sa zúčastnili panelu o informačných technológiách, ktorého súčasťou okrem prednášok boli aj dva workshopy. Napríklad Andrej Bališ, obchodný riaditeľ z TEMPEST-u, študentom demonštroval fungovanie bluethootu prostredníctvom LED pásikov. Študenti mali možnosť zúčastniť aj súťaže s hmotnými cenami a pokladať prednášajúcim hosťom množstvo zaujímavých otázok.

Mgr. Erika Dudášová, kariérová poradkyňa