Bezpečne v triede aj na internete

Bezpečne v triede aj na internete

Bezpečne v triede aj na internete

Žiaci 1.D, 2.D, 2.A, 3.A sa 1.10.2021 zapojili do projektového dňa s názvom Bezpečne v triede aj na internete. Počas neho sa venovali témam podpory bezpečného prostredia v škole a na internete, prevencie šikany a kyberšikany. Išlo o celodennú aktivitu, ktorá poskytla možnosť venovať sa daným témam hlbšie a využiť viaceré metódy, aktivity. Žiaci sa prostredníctvom interaktívnych techník oboznámili a autentickými životnými  príbehmi rovesníkov a zúčastnili sa aj na webinári s Lenkou Nemcovou z IPcka. Podujatie pripravila nezisková organizácia EDUMA, Bratislava.

Zámerom súčasného projektu Bezpečne v triede aj na internete je riešiť témy šikany, kyberšikany a bezpečného správania sa  žiakov a študentov v triedach aj na internete pomocou nástrojov, ktoré sú nadčasové, zážitkové a prinášajú motiváciu k osobnej zodpovednosti a spolupatričnosti – konkrétne ide o videá z online živej knižnice, e-book, spoločenské hry, metodiky k videám, slovník pojmov a internetových trendov a komiks o online bezpečnosti.  Žiaci aj pedagógovia prostredníctvom absolvovania interaktívneho online vzdelávacieho kurzu a projektového dňa posilnia svoje kompetencie správania sa v kolektíve aj na internete, a zároveň si prostredníctvom práce s príbehmi priblížia negatívne dôsledky kyberšikany a upevnia tak svoj postoj proti šikane.

Projekt „Bezpečne v triede aj na internete” priamo nadväzuje na projekt „Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov” podporený Fondom SK-NIC v roku 2020.

viac: https://sk-nic.sk/fond/2020-vyzva-pre-male-projekty/bezpecne-v-triede-aj-na-internete/

PhDr. Brigita Porvazníková, výchovná poradkyňa