Projekt meet and code

Projekt meet and code

Na našej škole sme uskutočnili v rámci projektov Meet and Code spolu 4 workshopy s informatickou náplňou.

  1. Dva workshopy tvorby webových stránok – Let’s make a website:bit. Tento workshop sa uskutočnil v 2 termínoch – 11. 10. a 18. 10. 2021. Prebiehal online formou. Zúčastnilo sa ho 25 študentov z toho bolo 48% dievčat. Workshop finančne podporila nadácia Pontis, v rámci projektu Meet and code
  2. Dva workshopy s témou programovania v Java Scripte – Coding with java-script. Tento workshop sa uskutočnil v 2 termínoch – 14. 10. a 21. 10. 2021. Prebiehal online formou. Zúčastnilo sa ho 25 študentov z toho bolo 48% dievčat. Workshop finančne podporila nadácia Pontis, v rámci projektu Meet and code

Na workshopy boli veľmi dobré ohlasy účastníkov, ktorí by chceli aj ďalšie pokračovanie s touto tematikou.