Aktuality DofE tímu

Aktuality DofE tímu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Miestne centrum na Gymnázium Pavla Horova píše v školskom roku 2021/2022 už svoju 3. kapitolu v medzinárodnom programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. A vítame nových, resp. staronových dofákov, ktorí pokračujú na striebornú  a zlatú úroveň. Sme veľmi radi, že v tomto školskom roku sa nových dofákmi stali: A. Kočíková, P. Planková, K. Michaličová, N. Turňová, A. Molčanová, A. Radyková, A. Murgová, T. Tankovčík, F. Baburák, M. Styrančáková, T. Erby, B. Fečíková, D. Kozma, K. Muchová, Š. Saboslaj (bronzová úroveň). Di. Bežovská, D. Bežovská, N. Kalaninová, M. Miša, J. Žeňuchová a L. Eľková pokračujú na striebornú úroveň a J. Uchaľ pokračuje na zlatú úroveň.

Aktivity, ktoré si zvolili naši dofáci v jednotlivých kategóriách (šport, talent a dobrovoľníctvo) sú veľmi pestré, napr. cudzie jazyky (anglický, španielčina, ruský), tanec, beh, jojovanie, varenie, maľba, keramika, rétorika, hra na hudobný nástroj, posilňovanie, starostlivosť o životné prostredie, výpomoc v škôlke, doučovanie, joga, poskytovanie prvej pomoci, chôdza, cyklistika, starostlivosť o zvieratá, skauting, pomoc seniorom a aplikovaná ekonómia.

Želáme všetkým dofákom veľa zdravia, pevnej vôle, veľa energie, nápadov a kreativity pri plnení si svojich cieľov. Veľmi si vážime a oceňujeme, že aj v tomto veľmi náročnom období si naši žiaci nachádzajú motiváciu, energiu a chuť urobiť niečo nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie a patrí im preto naša veľká vďaka.

D. Herbecová a Váš DofE tím 🙂