Aktualizácia Školského Semaforu MŠVVaŠ 

Aktualizácia Školského Semaforu MŠVVaŠ 

Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

Aktuálne znenie TU

Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

  • Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma — nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.
  • Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole prostredníctvom Edupage.
  • Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády SR, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

📌 Ministerstvo aktualizovalo tiež prílohy:

Príloha 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Príloha 1a: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

Príloha 2: Oznámenie o výnimke z karantény

Príloha 3: Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Ministerstvo tiež zverejnilo rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021. Rozhodnutie okrem iného informuje, že vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Celé rozhodnutie si prečítate tu: Rozhodnutie s ucinnostou od 29_11_2021

! ZMENA !

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.