Bezpečne v triede aj na internete

Bezpečne v triede aj na internete

Približne tisícka stredoškolákov z desiatich škôl z celého Slovenska mala možnosť zažiť deň plný zážitkových aktivít a venovať sa výlučne téme šikany a kyberšikany.

Projektový deň pomohol zapojeným školám posilniť atmosféru bezpečia a rešpektu, ale aj otvoriť tému nepríjemných skúseností so šikanou a celkovo zasiať dôveru do vzájomných vzťahov medzi žiakmi, aj žiakmi a učiteľmi, či inými dospelými zamestnancami školy.

Vďaka aktívnym učiteľom, ktorí prihlásili svoju školu do projektu Bezpečne v triede a na internete, mohli učitelia a žiaci spoločne upriamiť plnú pozornosť na vzťahy, klímu a preventívne opatrenia voči šikane v škole a v triedach.

Školy, ktoré využili príležitosť pracovať na prevencii šikany a kyberšikany počas projektových dní:

1.10.2021 – Prvý projektový deň

 • Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava
 • Gymnázium Angely Merici, Trnava
 • Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
 • Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
 • ZŠ na Dolinách, Trenčín

9.11.2021 – Druhý projektový deň

 • Gymnázium, Kukučínova, Poprad
 • Gymnázium Hlinská, Žilina
 • Súkromné gymnázium Katkin Park 2, Košice
 • KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice
 • Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici

  Učitelia sa pripravili na vedenie projektového dňa vopred

  Počas prípravy sa učitelia zoznámili s využívaním storytellingu a podrobnou metodikou jednotlivých aktivít počas projektového dňa. Prípravným online stretnutím cez ZOOM učiteľov sprevádzali naše mentorky z EDUMY – Katarína Božík a Jana Harušťáková.

  Pred druhým projektovým dňom sa do prípravy formou webinára zapojila aj odborníčka a psychologička, Eva Smiková, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej činnosti vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

  Ako vyzeral program počas projektového dňa?

  Učitelia, ani žiaci nemuseli nikam cestovať. Projektový deň bol realizovaný priamo na škole prezenčne, pod vedením učiteľa a online formou, formou webinárov s odborníčkami, zvlášť pre žiakov a zvlášť pre učiteľov.

  Doobedný program bol venovaný aktivitám pre žiakov. Učitelia mali príležitosť otvoriť tému šikany a kyberšikany prostredníctvom ranných kruhov a práce s DIXIT kartami.

  Väčšina škôl potom pracovala s video príbehom z Online živej knižnice, v ktorom sa živé knihy, Dominika alebo Sára, delia o vlastnú skúsenosť so šikanou.

  Poslednou aktivitou pre žiakov bol webinár a reflexia s Lenkou Nemcovou, koordinátorkou a psychologičkou internetovej poradne pre mladých, IPčko, počas ktorého mohli žiaci položiť otázky, ktoré ich v súvislosti so šikanou a kyberšikanou zaujímajú cez sli.do anonymne.

  Lenka sa už počas webinára snažila zodpovedať, čo najviac otázok, no mnohé z nich by potrebovali osobnejší priestor, aby mohli byť zodpovedané adresne. Zúčastnení učitelia a odborníci škôl však veľmi ocenili, aké témy sa vďaka projektovému dňu otvorili a dali im samým možnosť venovať sa viac problémom, ktoré by inak žiaci nepomenovali alebo o nich nepovedali.

  Počas prvého projektového dňa bol poobede realizovaný webinár pre učiteľov s Evou Smikovou, ktorá mohla odborne zodpovedať otázky, ktoré zaujímajú dospelých. V druhom kole bol tento webinár, ako priestor učenia sa pre učiteľov, zahrnutý už do prípravy projektového dňa. V poslednom bloku sme učiteľom predstavili ďalšie vzdelávacie nástroje na prevenciu šikany a kyberšiny.  V závere sme reflektovali, čo školám priniesol projektový deň, s čím sa učiteľom dobre pracovalo, ako žiaci reagovali na jednotlivé aktivity a čo môžeme zlepšiť do budúcna.

 • Odpovede odborníčok-psychologičiek na nezodpovedané otázky žiakov nájdete na http://eduma.sk/co-priniesli-skolam-projektove-dni-na-prevenciu-sikany-a-kybersikany/

 • Online kurz o šikane a kyberšikane pre učiteľov a žiakov

  V rámci projektu Bezpečne v triede aj na internete sa môžete zapojiť aj do online vzdelávacieho kurzu na platformu Soficreo/Teemea pre pedagógov a pre žiakov.

  Viac informácií nájdete tu: http://eduma.sk/ucitelia-vzdelavajte-seba-a-svojich-ziakov-o-sikane-a-kybersikane-v-novom-online-kurze/

  PhDr. Brigita Porvazníková, výchovná poradkyňa

  Zdroj: http://eduma.sk/co-priniesli-skolam-projektove-dni-na-prevenciu-sikany-a-kybersikany/