Majster FinQ

Majster FinQ

Žiaci 3.F triedy sa ako pilotná trieda v programe finančného vzdelávania a finančnej kultúry pre školy FinQ zapojili do súťaže FinQ Majster a umiestnili na 1. mieste v rámci Slovenska.

 

V kategórii B2 žiaci súťažili s témou – Vyhni sa dlhu.

Zadanie: „Predstavte si, že sa vo vašej škole viacerí študenti ocitli vo finančných ťažkostiach, pretože si požičali peniaze z pochybných zdrojov a za neprimerane vysoký úrok. Vedenie školy vyzvalo študentskú radu, aby navrhla opatrenia na predchádzanie podobným situáciám.
Ako členovia študentskej rady navrhnite vedeniu školy vhodné riešenie.
Formou maximálne 4-minútového videa navrhnite vedeniu školy konkrétne opatrenia, ktoré budú minimalizovať rizikové správanie žiakov tak, aby sa do ťažkej životnej situácie spôsobenej zadlžovaním nedostali.

Zároveň navrhnite možné spôsoby riešenia v prípade už vzniknutej krízy; alebo pripravte informačnú kampaň pre študentov vašej školy a ich rodičov, v ktorej by ste zdôraznili riziká spojené s neuváženým rozhodovaním v oblasti riadenia osobných financií a navrhli, ako im predchádzať.“

Do súťaže zaslali krátke video s prezentovanou témou. Po posúdení hodnotiacou komisiou sa naši žiaci umiestnili na 1. mieste v rámci Slovenska. Srdečne im blahoželáme.

Súťažný tím v zložení Antolík Dušan, Bajužíková Ema, Bobošová Dana, Drančák Samuel, Kocková Natália, Pazičová Simona, Hoptajová Anna a Varhaniková Sandra, okrem vecných cien získava aj zážitkovú cenu. Tou je návšteva inovatívneho centra finančného vzdelávania FLIP vo Viedni.

Záber zo súťažného videa:
Mgr. Jana Kunčová, koordinátorka FinQ