Shakespeare´s Memorial

Shakespeare´s Memorial

Dňa 10.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo recitátorskej súťaže Shakespeare´s Memorial. Osem žiakov z 1. až 3. ročníka súťažilo v prednese poézie a prózy.
Porota udelila cenu za prednes poézie Viktórii Marinčákovej z 2.E triedy a za prednes prózy Barbore Rosolovej z 1.D triedy.
Všetkým recitátorom ďakujeme za ich umelecké prednesy a nadšenie pre recitáciu.
Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme im veľa šťastia v budúcnosti.
(Ing. K.Bušaničová)