Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A

Dňa 19. 11. 2021 sa konalo školské kolo  Olympiády v anglickom jazyku v kategórii žiakov 1. a 2. ročníka.

32. ročník predmetovej súťaže,  ktorá sa uskutočnila prezenčnou formou, sa už tradične stretol s veľkým záujmom študentov (38).  Žiaci si preverili svoje jazykové zručnosti v písomnom teste, ktorý pozostával z gramatických a lexikálnych úloh. Najlepší z nich postúpili do ústnej časti, v ktorej okrem výborne zvládnutej gramatiky prejavili kreativitu a široký rozsah slovnej zásoby. Komisia hodnotiteľov, vyučujúcich anglického jazyka, mala neľahkú úlohu vybrať spomedzi vyrovnaných výkonov najlepších žiakov.

Finálne výsledky v kategórii 2A (1. – 2. ročník) boli nasledujúce:

  1. miesto Peter Ondrik, II. D
  2. miesto Matej Bamburák, II. C
  3. miesto Sofia Sabová, II.D

Víťazovi Petrovi Ondrikovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

Mgr. Anna Luteranová, PK ANJ