Mimoriadny úspech – strieborná medaila L. L. Lavrikovej na IJSO 2021

Mimoriadny úspech – strieborná medaila L. L. Lavrikovej na IJSO 2021

V dňoch 12. – 20. 12. 2021 sa uskutočnila Medzinárodná olympiáda mladých vedcov IJSO (International Junior Science Olympiad).

Ide o medzinárodnú vedomostnú súťaž z troch vedných disciplín: fyziky, chémie a biológie. Je určená žiakom do 16 rokov veku. Kvôli pandemickým opatreniam sa súťaž konala hybridne – organizovaná bola z Dubaja v Spojených arabských emirátoch.

Súťažiaci z jednotlivých krajín z celého sveta sa zhromaždili na jednom mieste v rámci svojej domovskej krajiny a odtiaľ súťažili dištančne pod dohľadom kamier a dvoch národných lídrov. Všetci zúčastnení sa v úvode sľubom zaviazali, že budú súťažiť čestne a poctivo. Jeden dospelý, člen organizačného tímu každej krajiny, vycestoval do Dubaja, kde priamo v dejisku sledoval priebeh súťaže, pripomienkoval a prekladal pripravené úlohy a moderoval dosiahnuté výsledky súťažiacich z jeho krajiny.

Tento zložitý hybridný spôsob realizácie medzinárodnej súťaže na Slovensku zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s doc. RNDr. Františkom Kundracikom, CSc. koordinátorom IJSO za Slovenskú republiku a ďalšími spolupracujúcimi odborníkmi.

Slovenskú republiku v tejto súťaži reprezentovala šestica šikovných mladých Slovákov: Timotej Bezák z Bratislavy, Jakub Buzalka z Lysej pod Makytou, Lujza Lea Lavriková zo Strážskeho, Michal Semko z Bratislavy, Igor Vargovič z Trenčína a Soňa Vasiľová z Popradu. Súťažili vo vedomostných testoch ako jednotlivci a experimentálne úlohy riešili ako trojčlenné tímy.

Počas náročnej prípravy na súťaž sa im obetavo venovali a viedli ich Mgr. Dušan Kavický, Mgr. Pál Somogyi, Mgr. Nina Mayerová a RNDr. Jana Chrappová Ph.D., ktorí ich zároveň súťažou sprevádzali. Svoj čas a odborné schopnosti pri zabezpečení súťaže venovali aj MSc. Andrej Vlček a Ing. Zuzana Magyarová, ktorí počas medzinárodnej súťaže prekladali súťažné úlohy a moderovali výsledky spolu s PaedDr. Ivetou Štefančínovou, Ph.D, ktorá zastupovala slovenskú delegáciu priamo v Dubaji.

Obrovské množstvo času a námahy, ktorú títo odborníci ako aj samotní súťažiaci do prípravy na súťaž vložili sa ukázalo vo vynikajúcich výsledkoch. Práve v experimentoch jeden z našich tímov dosiahol výnimočný úspech – vypracoval experiment ako tretí najlepší tím zo všetkých 108 tímov z 59 zúčastnených krajín sveta, za čo jeho členovia získali bronzové medaily.

V rámci individuálnej súťaže jednotlivcov získal navyše medailu každý jeden člen našej delegácie – 5 strieborných a 1 bronzovú. Spolu teda z tejto súťaže prišlo na Slovensko 5 strieborných a 4 bronzové medaily. Spomedzi všetkých zúčastnených krajín, z ktorých súťažilo celkovo 324 súťažiacich, dosiahlo Slovensko najvýraznejší úspech, získalo najviac hodnotných medailí.

V rámci súťaže jednotlivcov v teoretických testoch súťažiaci riešili zaujímavé úlohy týkajúce sa napríklad dopravných prostriedkov v UAE (United Arab Emirates – Spojené arabské emiráty), pandémie COVID-19 alebo miestnej flóry. V experimente skúmali index lomu rôznych kvapalín pomocou totálneho odrazu svetla, určovali obsah glukózy v ďatľovom sirupe, či vyšetrovali zámenu novorodencov v nemocnici na základe krvných skupín.

Tento skvelý úspech mladých slovenských vedcov nielen potešil, ale najmä ich motivoval do ďalšieho štúdia, do tvrdej práce na získavaní ďalších vedomostí a zručností a zároveň im už teraz výrazne pomohol otvoriť dvere k úspešnej budúcnosti – k prijatiu na prestížne stredné a vysoké školy, získaniu zaujímavých stáží, či práce vo vedeckých tímoch. Pre tých, ktorí im venovali svoj čas pri náročnej príprave je ich úspech najväčšou odmenou, ocenením ich práce a motiváciou do ďalšej práce s mladými ľuďmi.

Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našim mladým slovenským talentom, ktoré majú potenciál zaradiť sa v budúcnosti medzi svetovú vedeckú špičku!

Veľká gratulácia, Lujza Lea Lavriková (1.B), k získanej striebornej medaile!

Zdroj: Mladí slovenskí vedci získali na medzinárodnej súťaži 5 strieborných a 4 bronzové medaily | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)