Deviataci! Počuť alebo čítať o GPH je niečo úplne iné, ako ho zažiť…

Deviataci! Počuť alebo čítať o GPH je niečo úplne iné, ako ho zažiť…

Milí deviataci!

Svet sa mení a vzdelávanie je kľúčom k úspechu. Byť úspešný v živote začína malými krôčikmi v študentskom živote.

Prinášame prvé informácie pre záujemcov o štúdium na Gymnáziu Pavla Horova v školskom roku 2022/2023.

Gymnázium Pavla Horova sa už takmer 100 rokov snaží prinášať inovatívny prístup a motiváciu zo strany učiteľov v oblasti vzdelávania, ktorého výsledkom sú pozitívne vyjadrenia našich študentov, ale aj ich uplatnenie na vysokých školách a univerzitách na Slovensku i v zahraničí. Sme kvalitnou, modernou školou postavenou na úctyhodnej tradícii.

Pre školský rok 2022/2023 je možné do 1. ročníka prijať 147 žiakov :

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

  • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
  • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky a technických predmetov
  • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
  • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
  • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov s CLIL

Prezentáciu o škole si môžete pozrieť online na: https://prezi.com/view/5F9r6pIWLAI9w1v8gTNc/

Prečo študovať na GPH? https://www.youtube.com/watch?v=2k0UilJIz04&t=8s

Čo všetko zažijete?   https://www.youtube.com/watch?v=EHKT5kI6eUc&t=61s

Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na https://www.gphmi.sk/prijimacie-konanie/

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na gph@gphmi.sk alebo na 056/6423097, resp. +421911970448.

KAŽDÝ SI TU NÁJDE TO A SVOJE, A PRETO NEVÁHAJ A STAŇ SA SÚČASŤOU VEĽKEJ RODINY 🙂