VIAC AKO NI(c)K

VIAC AKO NI(c)K

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo 16.12.2021 pre členov školského preventívneho tímu on-line webinár k Národnej linke na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K.

VIAC AKO NI(C)K je linka pomoci pre mladých ľudí do 18 rokov, ktorí sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým sa môžu porozprávať a poradiť. Násilie má viaceré formy. Patrí k nemu napr. ponižovanie, vysmievanie, vyhrážanie sa násilím, bitie, týranie, šikanovanie, zosmiešňovanie na internete, vydieranie, sexuálne násilie, atď.

Táto linka je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej on-line komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.

„Možno máš pochybnosti o tom, či môžeš o svojom probléme otvorene hovoriť bez obáv, či o tom nemusia vedieť najskôr rodičia. Ak rodičom dôveruješ a cítiš sa pri nich v bezpečí, porozprávaj sa o svojom probléme v prvom rade s nimi. V prípade, že nevieš, ako sa máš o svojom probléme rozprávať s rodičmi, alebo sú to práve rodičia, o ktorých máš obavy, alebo sa doma deje niečo, čo Ti ubližuje, neváhaj sa obrátiť na nás. Každé dieťa a mladý človek má právo požiadať o pomoc aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa o neho stará.“

PhDr. Brigita Porvazníková, PaedDr. Erika Virágová