Aktualizácia školského semaforu

Aktualizácia školského semaforu

Verzia 1.7 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR
zverejnených dňa 17. 1. 2022.

Manuál je aktualizovaný k 19. 1. 2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR k 19. 1. 2022
V novej verzii aktualizovanej z dôvodu nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva nájdete informácie ohľadne:

  • uskutočňovania mimovyučovacích aktivít a kurzov, distribúcie Ag testov, postupu v prípade pozitívneho Ag samotestu, prekrytia horných dýchacích ciest v školách, zabezpečenia hodín telesnej výchovy.
    MŠVVaŠ SR aktualizovalo a doplnilo tiež niektoré prílohy.
  • Všetky dokumenty nájdete na stiahnutie v časti: Školský semafor.
  • MŠVVaŠ SR tiež zverejnilo prehľadný dokument opatrení platných pre šport a športové podujatia.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.7 https://www.minedu.sk/data/att/21795.pdf

NOVÉ ROZHODNUTIE MINISTRA S ÚČINNOSŤOU OD 19. 1. 2022 upresňuje podmienky, za ktorých je možné uskutočňovať školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona i výmenné programy pre žiakov stredných škôl. Viac sa dozviete v rozhodnutí.

ORGANIZOVANIE LYŽIARSKYCH KURZOV A VÝCVIKOV je od 19. 1. 2022 povolené v režime OTP.
Prinášame vám pravidlá organizácie lyžiarskych/snoubordových výcvikov a kurzov, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR.

Postup pri domácej izolácii a karanténe (klikni a čítaj)

17.1.2022 Platné vyhlášky ÚVZ SR

6/2022  (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

5/2022  (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

4/2022  (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

3/2022  (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

252/2021 (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19