Nová odborná učebňa fyziky

Nová odborná učebňa fyziky

Vianočné prázdniny sme využili naplno. Dokončili sme rekonštrukciu odbornej učebne fyziky. Učebňa prešla kompletnou rekonštrukciou – pokládka novej podlahy, nový demonštračný stôl pre učiteľa, moderný nábytok, auditórium. Učebňa takt dopĺňa fyzikálny trakt, ktorý tvorí aj moderné fyzikálne laboratórium, vybavené najnovšími učebnými pomôckami, ktoré boli zakúpené v rámci projektu Scientia pro Vita a Reserata pro Futuro.

Za pomoc pri rekonštrukcii odbornej učebne ďakujeme nášmu zriaďovateľovi KSK, našim rodičom, ktorí nás neustále podporujú a pomáhajú skrášľovať a modernizovať vzdelávacie prostredie i projektu Modernejšia škola.

Foto:  stará učebňa fyziky

Veríme, že toto nové prostredie prispeje k pozitívnej motivácii našich žiakov i ďalším skvelým výsledkom z fyziky.

Foto: Rekonštruovaná učebňa fyzika