Návrat žiakov do škôl v plánovanom termíne 10. januára

Návrat žiakov do škôl v plánovanom termíne 10. januára

Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť  Školským semaforom. Nájdete ho tu https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov. Celú vyhlášku si viete pozrieť tu https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady_sr…/vyhlaska_262.pdf

Zdroj: https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/

V súvislosti s distribúciou antigénových samotestov v novom kalendárnom roku 2022 si dovoľujeme Vás informovať, že o ďalšiu várku samotestov v počte 5 kusov na žiaka (balené v krabiciach po 5 kusov) môžu zažiadať školy, ktoré už prostredníctvom online formulára „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“ vykázali, že aspoň 50% testov bolo rodičmi nahlásených ako vykonaných. Do 7. 1. 2022 je možné dohlásiť cez Edupage vykonané samotesty aj spätne za prechádzajúce obdobie (ak ste tak neurobili).

V súvislosti so zabezpečením bezpečného prostredia v školách od 10. januára 2022, veríme, že možnosť samotestovania využije čo najväčší počet žiakov.

Každý žiak prostredníctvom Edupage pošle pred nástupom do školy k 10.1.2022 potvrdenie o bezpríznakovosti žiaka.

Aktualizácia 7.1.2022