Výsledky súťaže EXPERT Geniality show

Výsledky súťaže EXPERT Geniality show

V tomto školskom roku sa súťaže EXPERT zúčastnilo viac ako 50 študentov našej školy a mnohí z nich dosiahli vynikajúce výsledky v rámci Slovenska. Súťažiaci vyšších vekových zložiek si vyberali dve spomedzi šiestich ponúknutých tém:

  • Od Dunaja k Tatrám – Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci
  • Mozgolamy – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie
  • Svetobežník – fyzická geografia, humánna geografia
  • Tajomstvá prírody – biológia, fyzika, astronómia, chémia
  • Hovoríš po anglicky? – čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie
  • Góly, body, sekundy – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava

Diplom TOP EXPERT získalo 15 študentov:

1.Matej Mika 1.A

2.Richard Čornej 1.B

3.Filip Bamburák 1.F

4.Norbert Riebesam 2.A

5.Roland Toma 2.C

6.Katarína Pavlova 2.E

7.Damián Kozma 2.F

8.Matej Miša 2.F

9.Branislav Parchovjanský 2.F

10. Lukáš Hrabák 3.A

11.Jakub Turňa 3.A

12.Matej Rovder 3.A

13. Soňa Spišáková 3.C

14.Ľubomír Jurčišin 4.A

15. Marcel Nadzam 4.A

Najlepšie celkové umiestnenie našich žiakov v rámci Slovenska

1.Norbert Riebesam 2.A – 5.miesto

2.Matej Rovder 3.A – 16.miesto

3.Matej Miša 2.F- 30.miesto

Srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom!

viac: https://sutazexpert.sk/

Jana Kertisová, koordinátor súťaže Expert