IQuiz vyhodnotenie

IQuiz vyhodnotenie

1.2.2022 sa v rámci prvej aktivity, ktorá deklaruje spoluprácu GPH so ZŠ, uskutočnil IQuiz primárne určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ okresu Michalovce.

Zúčastnilo sa ho 69 súťažiacich, ktorí si v rámci 15-tich družstiev zmerali svoje sily vo vedomostnej súťaži, témami ktorej boli napríklad aktuálne dianie, história našej školy, šport, slovenčina a i.

Na prvom mieste sa umiestnil súťažiaci s nickom Muel zo 6. ZŠ, medzi družstvami si najlepšie viedol tím Sedemdesiattri taktiež zo 6. ZŠ. Víťazom blahoželáme.

 

Poďakovanie patrí všetkým deviatakom, ktorí si prišli zakvízovať, našej pani riaditeľke, kariérovej poradkyni Erike Dudášovej za iniciovanie a organizáciu, Matúšovi Jurkovi, Patrikovi Šepeľákovi a Jozefovi Ščepanskému, ktorí kvíz zrealizovali a vyhodnotili a kolegom zo ZŠ, ktorí kvíz na svojich školách spropagovali. Ďakujeme za príjemný večer a spoluprácu.

Víťazom budú malé ceny osobne odovzdané na ZŠ. Veríme, že ste boli spokojní a zabavili ste sa.

 

Lucián Gonda, autor a moderátor kvízu:-)