Participatívne rozpočty na škole

Participatívne rozpočty na škole

„ Čo sa za mlada naučíš, neskôr ako by si našiel.“ Nový projekt – nové skúsenosti.

Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý žiakom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Žiaci navrhujú projekty na zlepšenie prostredia a klímy v škole, podieľajú sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu či aktívne vstupujú do fázy hodnotenia, rozhodovania a sami si predložené projekty, ktoré boli podporené hlasmi „obyvateľov“, aj realizujú.

Výhodou parti rozpočtu je zvyšovanie kvality života v škole, záujem o chod školy, finančná a sociálna súdržnosť žiakov na základe vzájomného dialógu.

Participatívne rozpočty na školách je publikácia, ktorá v prvom rade predstavuje študentom a pedagógom stredných škôl pojem participácia a následne prezentuje jeden z jej nástrojov – participatívny rozpočet. Participatívny rozpočet je výbornou príležitosťou pre študentov, aby si zažili participáciu na vlastnej koži. Dokonca, či predovšetkým aj tí, ktorí by sa sami do žiadnej aktivity nezapojili. Publikácia Dominiky Halienovej sumarizuje a vyhodnocuje skúsenosti z prvého ročníka parti rozpočtov na školách a súčasne krok za krokom prevedie záujemcov o spustenie parti rozpočtu na ich školách, ako postupovať. Bonusom je špeciálne a pre tento účel vyvinutá dosková spoločenská hra Nie je mesto ako mesto autorky Alexandry Hrabinovej.

Mgr. Vladislav Hudymač, koordinátor projektu