English Essay Competition

English Essay Competition

Predmetová komisia anglického jazyka každoročne ponúka študentom, ktorí sa hlbšie zaujímajú o štúdium anglického jazyka a pritom si chcú zdokonaliť zručnosť tvorivého písania v cudzom jazyku, príležitosť zúčastniť sa súťaže v písaní esejí English Essay Competition.

Štvrtý ročník súťaže sa uskutočnil 3. marca 2022. Zapojilo sa do nej 22 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (žiaci 1.-2. ročníka a žiaci 3.-4. ročníka). Vyhodnotenie esejí sa uskutoční 22. marca 2022. Najlepšie práce, ktoré vyberie odborná komisia učiteľov anglického jazyka, budú uverejnené v elektronickom zborníku na webovej stránke školy.

Mgr. Anna Luteranová

M