Cena Dionýza Ilkoviča opäť na škole

Cena Dionýza Ilkoviča opäť na škole

Cenu Dionýza Ilkoviča každoročne udeľuje Nadácia Dionýza Ilkoviča a je určená pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí sa venujú rozvoju talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied v rámci mimoškolskej činnosti. To znamená, že so žiakmi po zvonení pracujú na experimentoch a pripravujú ich na domáce aj medzinárodné prírodovedné súťaže.

Cena Dionýza Ilkoviča bola udelená už piatykrát. Avšak až teraz ju odovzdal do rúk finalistkám osobne minister školstva Branislav Gröhling. „Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi potrebujeme ľudí, ktorí pracujú vo vedných odvetviach – či už hovoríme o vedcoch a výskumníkoch, ktorí hľadajú lieky na ochorenia a spôsoby, ako im predchádzať, alebo hovoríme o lekároch, ktorí nás liečia z ochorení, alebo sú to informatici a vývojári technológií, vďaka ktorým sme, aj napriek tomu, že sme boli zatvorení doma, sa mohli spojiť so svojimi blízkymi a komunikovať s nimi. Na začiatku kariéry všetkých týchto ľudí stáli učitelia. Boli to učitelia, ktorí mladého človeka nadchli, prebudili v ňom záujem o vedu či výskum a pomohli tak vychovať talentovaných ľudí dneška. Cena Dionýza Ilkoviča oceňuje práve takýchto učiteľov,” povedal po odovzdaní cien minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Nadácia Dionýza Ilkoviča sa sústreďuje výhradne na podporu učiteľov a žiakov v oblasti prírodných vied so zameraním na mimoškolskú činnosť. Preto je odborným garantom, ale aj predsedom poroty, ktorá hodnotí nominácie pedagógov, vedúci oddelenia Fyzikálneho ústavu SAV doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. Plesch je zároveň prezidentom medzinárodnej súťaže Turnaj mladých fyzikov. „Tento rok došlo k jednej zásadnej zmene v pravidlách ocenenia. Prvýkrát mohli byť okrem matematiky, fyziky, chémie a informatiky nominovaní aj učitelia a učiteľky biológie. A bolo to vidno. Celkovo prišlo 51 kvalitných nominácií na 41 rôznych pedagógov,” hodnotí nominácie Martin Plesch a dodáva: „Ukazuje sa nám zaujímavá vec. Za tých 5 rokov máme viacero nominovaných, ale aj finalistov z rovnakých škôl. To je aj prípad tohto roka. Zrejme na tých školách niečo funguje skutočne inak, lepšie, keď sú tam takí kvalitní učitelia a učiteľky. Bol by som veľmi rád, keby sa to “niečo” prenieslo do systémových riešení pre celý vzdelávací systém,” uviedol Martin Plesch a oznámil mená troch finalistiek Ceny Dionýza Ilkoviča za rok 2021.

Z rôznych kútov Slovenska pricestovali do Bratislavy tri výnimočné učiteľky, aby si prevzali z rúk ministra školstva Cenu Dionýza Ilkoviča za rok 2021. Absolútnou víťazkou sa stala učiteľka chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma finalistkami, vybranými odbornou porotou, boli matematikárka Mária Dományová  (naša bývalá kolegyňa, GPH Michalovce)  a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove.

Ani na dôchodku sa Mária Dományová svojej milovanej matematiky nevzdala a stále tvorí úlohy, ktoré potrápia študentské hlavy, vrátane úloh pre Matematickú olympiádu. Zanietená učiteľka z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach vychovala množstvo absolventov úspešných v súťažiach, ale aj v ďalšej kariére, ktorí sa jej i po rokoch radi ozývajú.

Predstavujeme Vám finalistku CDI 2021 RNDr. Máriu Dományovú

Videoprezentácia: https://youtu.be/F4AjOPAHGzc,

Viac o nej: https://nadaciadi.sk/pribehy-ucitelov/maria-domanyova-finalistka-cdi-2021

K oceneniu srdečne blahoželáme. Zároveň sme hrdí na našich skvelých pedagógov. Vďaka nim je prestížna Cena Dionýza Ilkoviča už po tretíkrát na Gymnáziu Pavla Horova. Ďakujeme.

Zdroj: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-ocenil-tri-vynimocne-pedagogicky-cenou-dionyza-ilkovica/