Vyhodnotenie súťaže English Essay Competition

Vyhodnotenie súťaže English Essay Competition

✍️ Odborná komisia vyučujúcich anglického jazyka po dôkladnom posúdení esejí určila finálne hodnotenie 4. ročníka súťaže English Essay Compettition, ktorá sa tohto roku vyznačovala vyrovnanou úrovňou súťažných prác. Úlohou žiakov bolo vo vymedzenom čase vyjadriť svoje osobné postoje vo výbere jednej z deviatich ponúkaných tém. Komisia učiteľov anglického jazyka mala neľahkú úlohu vybrať najlepšie spomedzi 22 súťažných esejí, pričom dôraz kládla na kreativitu písomného prejavu, schopnosť argumentovať a precíznu prácu so slovom.

V záverečnom hodnotení porota vyhodnotila práce žiakov nasledovne:

 Kategória žiakov 1. – 2. ročníka

  1. miesto: Zuzana Kačkošová, I.B
  2. miesto: Patrícia Planková, I.C a Michaela Timková, I.C
  3. miesto: Emma Sabadošová, II.C

Kategória žiakov 3. – 4. ročníka

  1. miesto: Kristína Borošová, III.B
  2. miesto: Marcel Nadzam, IV.A
  3. miesto: Filip Stanko, IV.A a Pavol Vaľo, III.A

Ocenené práce budú publikované v elektronickom zborníku na stránke školy.

Srdečne blahoželáme a súčasne ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť.

 

Mgr. Anna Luteranová, PK ANJ