Participatívny rozpočet aj u nás

Participatívny rozpočet aj u nás

„ Čo sa za mlada naučíš, neskôr ako by si našiel.“ Nový projekt – nové skúsenosti. Koordinátor: Mgr. Vladislav Hudymač
Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý žiakom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Žiaci navrhujú projekty na zlepšenie prostredia a klímy v škole, podieľajú sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu či aktívne vstupujú do fázy hodnotenia, rozhodovania a sami si predložené projekty, ktoré boli podporené hlasmi, aj realizujú.