Víťazi súťaže FinQ Majster

Víťazi súťaže FinQ Majster

Žiaci 3.F triedy sa 25. až 26. 04. 2022  zúčastnili prehliadky FliP-u  (Erste Financial Life Park) vo Viedni ako víťazi súťaže  FinQ Majster, ktorá prebiehala pod záštitou Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Žiaci sa počas dvojhodinovej prehliadky dozvedeli zaujímavé informácie zo sveta financií a naučili sa  napríklad ako rozumne hospodáriť s peniazmi.

Prehliadky sa zúčastnili žiaci 3.F triedy: Samuel Drančák, Dušan Antolík, Sandra Varhaniková, Anna Hoptajová, Natália Kocková a Dana Bobošová.

Ak doprovod bol p. profesor L. Gondom. Prípravu žiakov zabezpečovali pani J. Kunčová a A. Sűčová.