Štipendium Flex

Štipendium Flex

Sme nadšení a právom hrdí na Tomáša Tankovčíka, študenta našej školy, ktorý získal štipendium FLEX a v školskom roku 2022/2023 bude študovať na americkej škole.

Cesta za štipendiom nebola ľahká, ale Tomáš dokázal, že je najlepší zo Slovenka a získal nárok na štipendium. Po úspešnom vyplnení online prihlášky a absolvovaní 15 minútového testu z anglického jazyka bol pozvaný, už ako semifinalista spolu s ďalšími 75, na informačné stretnutie spojené s testovaním. To pozostávalo z testov z anglického jazyka, napísania troch esejí a krátkeho pohovoru. Rozhodovala nielen jeho výborná znalosť angličtiny, ale aj osobnostné a zdravotné predpoklady na zvládnutie pobytu.

Ďakujeme pani profesorke PhDr. Agáte Košičanovej, PhD. a nášmu lektorovi Johnnymu Ch. Cymbalovi za podporu a pomoc pri príprave Tomáša na jednotlivé kolá výberového konania.

Tomáša ešte čaká prípravné stretnutie pred odletom do USA. My mu prajeme úspešný študijný pobyt, ktorý ho obohatí o nové zručnosti a skúsenosti, a tešíme sa na jeho zážitky z USA.

Ing. Katarína Bušaničová, vedúca PK ANJ