Oznam o nekonaní 2. kola prijímacích skúšok

Oznam o nekonaní 2. kola prijímacích skúšok

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce

po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27. 05. 2022 rozhodla,

že 2. kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, študijný odbor  7902 J gymnázium,

sa z dôvodu naplnenia počtu miest pre  žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka (147), konať nebude.

 

  Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy