Oznam o riaditeľskom voľne

Oznam o riaditeľskom voľne

 

V dňoch 23.- 26. mája prebieha v škole ústna forma internej časti maturitných skúšok.

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce  v súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno

žiakom 1. ročníka Gymnázia Pavla Horova v dňoch 23.- 25. 05.2022 a žiakom 2. ročníka v dňoch 23.- 24.05.2022.

Harmonogram vyučovania a aktivít pre žiakov 1. – 3. ročníka počas maturitných skúšok je zverejnený na Edupage.